Home Goed Fout Ken je dit woord? Grammatica Uitdrukkingen Nu Jij
Archief

Volgens Bureau Taal (www.bureautaal.nl) begrijpt zestig procent van de bevolking de teksten van de overheid en het bedrijfsleven niet of bijna niet.Dit zijn bijvoorbeeld Nederlanders die alleen de basisschool hebben gedaan of buitenlanders die net een inburgeringscursus hebben gevolgd.Nederlanders die hun hele leven in Nederland wonen en aan de universiteit hebben gestudeerd, kunnen een moeilijke tekst vaak wel goed begrijpen. Niet iedereen in Nederland heeft dus hetzelfde taalniveau. Er worden in Europa zes niveaus gebruikt die lopen van A1, A2, B1, B2 tot C1 en C2.Zestig procent van de Nederlanders heeft maximaal taalniveau B1, terwijl de meeste teksten van de overheid en het bedrijfsleven geschreven zijn op niveau C1. Dat geeft dus vaak problemen. Het staatsexamen Nederlands als tweede taal kent twee niveaus: voor programma I is dat B1 en voor programma II B2. Het inburgeringsexamen toetst op niveau A2.

 
Printvriendelijk   Email naar vriend
 
Meest Gelezen